Obowiązek opłacania czynszu rozpoczyna się z dniem przekazania kluczy do mieszkania najemcom. Przesunięcie terminu zakończenia budowy jest równoznaczne z przesunięciem terminu uiszczenia pierwszego czynszu.

Skip to content