W przypadku śmierci partycypanta w jego prawa i obowiązki wstępują spadkobiercy ustaleni w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku lub w notarialnym akcie poświadczenia dziedziczenia. 

Skip to content