W przypadku zakończenia umowy najmu kwota partycypacji podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. Zwracana partycypacja jest waloryzowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skip to content