Spółka będzie pobierać zaliczki na dostawę ciepłej i zimnej wody, ścieki oraz ogrzewanie. Media te będą rozliczane wg indywidualnego zużycia i rozliczane przez zarządcę.

Skip to content