Kwestia ta nie została szczegółowo uregulowana ani w ustawie, ani w umowie spółki. Prawo do doprecyzowania tej kwestii mają również gminy, które mogą uchwalać szczegółowe kryteria naboru w zakresie inwestycji na ich terenie. Jeśli kwestia ta nie zostanie uregulowana przez poszczególne gminy, to należy tutaj przyjąć, że jeśli dana osoba nie jest rezydentem podatkowym w Polsce i w związku z tym nie rozlicza się z osiąganych za granicą dochodów z polskim Urzędem Skarbowym, to należałoby pozyskać zaświadczenie o dochodach z odpowiedniego zagranicznego organu podatkowego z tłumaczeniem przysięgłym i przeliczeniem kursu walut na ostatni dzień roku kalendarzowego, którego dotyczy zaświadczenie. 

Skip to content