Pierwszym etapem rozpoczęcia procesu jest podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie ogłoszenia naboru oraz uchwalenie jego regulaminu. Regulamin określa procedurę naboru i zawiera kryteria naboru najemców. Kryteria te mogą być różne w każdej gminie.

Mieszkańcy zostaną poinformowani o terminie rozpoczęcia naboru z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona na stronie gminy oraz na www.simkzn-pomorze.pl Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w formie papierowej. Po zakończeniu procesu składania wniosków, komisja zbierze się w celu weryfikacji wniosków pod kątem formalnym i merytorycznym. Zadaniem komisji jest stworzenie wstępnej listy najemców, którzy spełniają kryteria naboru. Gotowa listę Gmina przekazuje do Spółki. Osoby spełniające kryteria naboru otrzymają od SIM zaproszenie do zawarcia umowy partycypacji oraz umowy najmu.

Skip to content