Lokale mieszkalne powstałe przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego będą wykończone w standardzie umożliwiającym zamieszkanie bez konieczności ponoszenia przez najemcę dodatkowych kosztów związanych z wykończeniem lokalu.  

W szczególności lokale mieszkalne oddawane do użytkowania będą posiadać: 

W szczególności lokale mieszkalne oddawane do użytkowania będą wyposażone w:   

Skip to content