Wysokość kaucji zostanie określona w dokumentach dotyczących naboru. Planowana przez SIM kaucja będzie określona kwotowo w zależności od wielkości lokalu mieszkalnego.

Skip to content