Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wzięcia udziału w naborze są:

Ustalenie przez gminę dodatkowych kryteriów pierwszeństwa sprawi, że trzeba będzie przedstawić dokumenty potwierdzające ich spełnienie.

Skip to content