Każda z naszych inwestycji musi spełniać określone wymogi ustawowe. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze przywiązuje dużą wagę do zapobiegania powstawaniu barier architektonicznych już na wczesnym etapie projektowania. Większość budynków niezależnie od liczby kondygnacji posiadać będzie windy. Wymagania dotyczące standardu dostępności lokali.

Lokale mieszkalne powstałe przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego i adresowane do osób z niepełnosprawnościami będą spełniać wymogi w zakresie dostępności i przystosowania dla osób niepełnosprawnych określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Skip to content