Kryteria pierwszeństwa ustalane są dla każdej inwestycji odrębnie w uchwale rady gminy, przy uwzględnieniu uwarunkowań przestrzennych oraz specyfiki lokalizacji, po zasięgnięciu opinii gminy na temat lokalnej sytuacji mieszkaniowej.

Kryteria te mają zastosowanie w sytuacji, gdy liczba osób zainteresowanych wynajmem w danej lokalizacji będzie wyższa niż liczba budowanych mieszkań. Szczegółowe wymagania zostaną podane przed rozpoczęciem naboru mieszkańców. Jeżeli chodzi z kolei o kryteria pierwszeństwa, to zostaną one zastosowane w sytuacji, gdy liczba wniosków złożonych o najem konkretnego mieszkania, będzie większa niż Ustala się je odrębnie dla każdej z inwestycji, przy uwzględnieniu uwarunkowań lokalnych. 

Skip to content