O mieszkanie w SIM może ubiegać się każda osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawie
o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, w szczególności:

Szczegółowe kryteria każdorazowo publikowane są w trakcie trwania naboru najemców w każdej gminie.

Skip to content