Minimalny okresem trwania umowy wynosi 5 lat. Umowa najmu z opcją dojścia do własności zawierana jest na okres 30 lat z możliwością przeniesienia własności na najemcę najwcześniej po upływie 15 lat.

Skip to content