Własność lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu z BGK – zgodnie z dyspozycją art. 33 f. ustawy Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa może nastąpić nie wcześniej jak przed upływem 15 lat. Art. art. 33 f. pkt 1b. 

W przypadku lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, na którego pokrycie części kosztów udzielono finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, z wnioskiem o przeniesienie własności lokalu najemca może wystąpić po upływie 15 lat od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia.

Art. art. 33 f. pkt1c. 

Decyzję o wyodrębnieniu na własność lokalu mieszkalnego podejmuje zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie SIM.

Art. art. 33 f. pkt 1d. 

W przypadku podjęcia decyzji o wyodrębnieniu na własność lokalu mieszkalnego przeniesienie własności tego lokalu na najemcę następuje w drodze umowy sprzedaży. Cena lokalu nie może być niższa niż jego wartość rynkowa ustalona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Rozliczenia kosztów przedsięwzięcia oznacza m.in. całkowitą spłatę kredytu. Warunkiem jest również brak zaległości czynszowych wobec SIM, a wniesienie całej kwoty partycypacji jest obligatoryjne. 

Skip to content