Zgodnie z ustawą o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, nabór najemców do inwestycji SIM, przeprowadza gmina, na terenie której ta inwestycja jest realizowana. Dla przykładu, dla inwestycji w Kępicach nabór najemców będzie przeprowadzać gmina Kępice. Aby wziąć udział w naborze, trzeba będzie złożyć wniosek o najem mieszkania, wraz z koniecznymi załącznikami. Wzór wniosku oraz lista załączników będą każdorazowo udostępniane na stronach internetowych gmin oraz na www.simkzn-pomorze.pl.

Skip to content