Nie jest spełniona przesłanka braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, gdyż wydzierżawiający gospodarstwo, w którego skład wchodzi lokal mieszkalny wciąż posiada prawo własności, a zatem tytuł prawny do lokalu. 

Skip to content