Nabór Nowy Staw

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. SIM, to inicjatywa rządowa mająca na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Polaków.

Informacja dotycząca inwestycji

W Nowym Stawie zostaną wybudowane 4 budynki przy ul. Obrońców Westerplatte, mieszczące 16 mieszkań w każdym budynku. Budynki będą czterokondygnacyjne, jedno-klatkowe po 4 mieszkania na piętrze odpowiednio:

Parter – 1 mieszkanie około 33 m2, 1 mieszkanie około 46 m2 oraz
2 mieszkania około 66 m2,
I piętro – 2 mieszkania około 46 m2, 2 mieszkania około 66 m2,
II piętro – 2 mieszkania około 46 m2, 2 mieszkania około 66 m2,
III piętro – 2 mieszkania około 46 m2, 2 mieszkania około 66 m2.

Do każdego z mieszkań przypisana będzie komórka około 3 m2, miejsce postojowe, w każdym z budynków będzie zainstalowana winda. Na terenie osiedla będzie się mieścił plac zabaw dla dzieci oraz wydzielona wiata na składowanie odpadów komunalnych.

Nabór wniosków

Czas rozpoczęcia 5 kwietnia 2023 r. 

Czas zakończenia: 5 maja 2023 r.

Żeby ubiegać się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w systemie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej należy złożyć stosowny wniosek (w załączeniu do niniejszego artykułu do pobrania w formie elektronicznej lub w formie papierowej w siedzibie tut. Urzędu).

We wniosku należy zawrzeć poniższe informacje:

  1. O jaki lokal ubiega się osoba zainteresowana tj. lokal jednopokojowy o powierzchni ok. 33 m2, lokal dwupokojowy o powierzchni ok. 46 m2, lub lokal trzypokojowy o powierzchni ok. 66 m2;
  2. Wymienić członków gospodarstwa domowego ubiegającego się wraz z wnioskodawcą o najem lokalu mieszkalnego;
  3. Złożyć deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego za rok 2022.

Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione dokumenty tj.:

  1. Zaświadczenie właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone wraz z nią do wspólnego zamieszkiwania za ubiegły rok;
  2. Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które winno być aktualne na dzień podpisania ostatecznej umowy o najem lokalu mieszkalnego;
  3. Deklaracja o wniesieniu partycypacji 15% w wysokości i terminie określonym przez gminę oraz w umowie przedwstępnej wraz z oświadczeniem o wniesieniu kaucji zabezpieczającej umowę najmu lokalu w wysokości 6-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczanego według stawki czynszu obowiązującej w dniu podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Kompletny wniosek należy złożyć w pokoju nr 9 (sekretariat) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie przy ulicy Bema 1

Szczegółowych informacji dotyczących naboru można uzyskać pod numerem telefonu (055) 271-51-10 wew. 19 Kamila Ostrowska oraz (055) 271-51-10 wew. 40 Mateusz Werner.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie:

http://www.nowystaw.pl/asp/sim,256,,1

Szczegółowe informacje dotyczące kosztów partycypacji oraz czynszu:

Zgodnie z kosztorysem inwestorskim cena za 1 m2 mieszkania wyniesie około 7.700,00 zł (kwota może ulec zmianie po przetargu).

PRZYKŁADOWA PARTYCYPACJA W WYSOKOŚCI 15%:

– W przypadku deklarowania zawarcia umowy o najem mieszkania o pow. 33 m2, partycypacja w wysokości 15% wynosić będzie OKOŁO 38.115,00 zł,

– W przypadku deklarowania zawarcia umowy o najem mieszkania o pow. 46 m2, partycypacja w wysokości 15% wynosić będzie OKOŁO 53.130,00 zł,

– W przypadku deklarowania zawarcia umowy o najem mieszkania o pow. 66 m2, partycypacja w wysokości 15%  wynosić będzie OKOŁO 76.230,00 zł.

Stawka za m2 czynszu będzie wynosiła na podstawie kosztorysu około 24,00 zł/m2 – w skład czynszu wchodzą: kredyt, opłaty za media tj. ogrzewanie, woda, fundusz remontowy, opłata za wywóz odpadów komunalnych. W skład czynszu nie wchodzi opłata za dostarczoną energię elektryczną. Czynsz może ulec zmianie.

PRZYKŁADOWY CZYNSZ:

Mieszkanie 33 m2 x 24,00 zł = 792,00 zł brutto

Mieszkanie 46 m2 x 24,00 zł = 1.104,00 zł brutto

Mieszkanie 66 m2 x 24,00 zł = 1.584,00 zł brutto

Zainteresowało Cię? Udostępnij:

Skip to content