W chwili śmierci najemcy prawo do dalszego wynajmowania lokalu zachowują pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania. Jeśli nie ma takich osób, to stosunek najmu wygasa z chwilą śmierci najemcy i nie przechodzi na spadkobierców. Na spadkobierców przechodzi natomiast zgodnie z ogólnymi przepisami o dziedziczeniu prawo zwrotu partycypacji.

Skip to content