Partycypacja to środki będące wkładem finansowym przyszłego najemcy w budowę mieszkania realizowanego w ramach inwestycji Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej dające prawo do wynajęcia lokalu. Partycypacja jest obligatoryjna. Inwestycje realizowane przez SIM Pomorze zakładają partycypację najemców na poziomie 15 % kosztów całej inwestycji.

Skip to content